Фүндаментал шинжилгээ

2018-07-02 Энэ долоо хоногийн мэдээ. 08:19. 07/02. Н.Жаргал.
2018-07-02 Техник шинжилгээ 2018 оны 07- сарын 02. 07:50. Н.Жаргал.
2018-06-26 USD бага зэрэг суларлаа. 09:01. 06/26. Н.Жаргал.
2018-06-25 Энэ долоо хоногийн мэдээ. 08:56. 06/25 Н.Жаргал.
2018-06-21 Биткоины кибер халдлага. 19:19.06/21. Н.Жаргал.
2018-06-21 GBP өсөлт харууллаа. 19:08. 06/21. Н.Жаргал.
2018-06-20 Биткоиныг эргэн сануулах тайлангийн тухайд. 10:41. 06/20. Н.Жаргал.
2018-06-20 Трампын бодлого одоохондоо USD-д дэм үзүүлнэ. 09:10. 06/20. Н.Жаргал.
2018-06-19 Хоргодох валют үнэд оров. 09:17. 06/19. Н.Жаргал.
2018-06-19 Энэ долоо хоногийн мэдээ. 08:58. 06/19. Н.Жаргал.
2018-06-14 EUR огцом уналаа. 20:59. 06/14. Н.Жаргал.
2018-06-14 ХНСан хүлэлтийг баталлаа. 09:30. 06/14. Н.Жаргал.
2018-06-13 USD цагаа хүлээнэ. 17:31. 06/13. Н.Жаргал.
2018-06-12 Том хүлээлт. 12:19. 06/12. Н.Жаргал.
2018-06-11 Энэ долоо хоногийн мэдээ. 08:38. 06/11. Н.Жаргал.
2018-06-07 EURUSD эсэргүүцлийн хүчтэй түвшинд хүрч чадлаа. 20:59. 06/07. Н.Жаргал.
2018-06-06 EURUSD хүчтэй коррекци харууллаа. 19:50. 06/06. Н.Жаргал.
2018-06-04 Энэ долоо хоногийн мэдээ. 08:23. 06/04. Н.Жаргал.
2018-05-31 EURUSD коррекци харуулав. 18:01. 05/31. Н.Жаргал.
2018-05-30 Трамп дураараа дургисаар. 16:55. 05/30. Н.Жаргал.
Бүх мэдээг харах