Фүндаментал шинжилгээ

2018-05-23 Ханш савалхад бэлэн! 22:40. 05/23. Н.Жаргал.
2018-05-22 GBPUSD бага зэрэг өсөв. 15:46. 05/22. Н.Жаргал.
2018-05-22 EURUSD коррекци өглөө. 08:39. 05/22. Н.Жаргал.
2018-05-21 USDJPY өсөлт харууллаа. 14:57. 05/21. Н.Жаргал.
2018-05-21 US болон Хятадын хэлэлцээр ханшинд хүчтэй нөлөөллөө. 14:19. 05/21. Н.Жаргал.
2018-05-21 Энэ долоо хоногийн мэдээ. 08:51. 05/21. Н.Жаргал.
2018-05-17 EURUSD доод хэмжээндээ хүрлээ. 08:40. 05/17. Н.Жаргал.
2018-05-14 EURUSD онцын хөдөлгөөн хийсэнгүй. 13:48. 05/14. Н.Жаргал.
2018-05-14 Энэ долоо хоногийн мэдээ. 08:27. 05/14. Н.Жаргал.
2018-05-11 EURUSD-ийн тухайд. 15:31. 05/11. Н.Жаргал.
2018-05-10 GBP огцом уналаа. 19:28. 05/10. Н.Жаргал.
2018-05-10 EURUSD буурах магадлалтай. 16:28. 05/10. Н.Жаргал.
2018-05-08 Пауэлын үгнээс товчхон. 17:11.05/08. Н.Жаргал.
2018-05-08 Трамп Ираны талаарх шийдвэрийг 02:00 гаргана. 15:40. 05/08. Н.Жаргал.
2018-05-07 EURUSD үргэлжлүүлэн унасаар. 20:17. 05/07. Н.Жаргал.
2018-05-07 Энэ долоо хоногийн мэдээ. 11:48. 05/07. Н.Жаргал.
2018-05-03 USD эхэндээ суларсан. 09:16. 05/03. Н.Жаргал.
2018-05-02 EURUSD –ийн тухай. 16:58. 05/02. Н.Жаргал.
2018-05-01 EURUSD буурсаар.17:17. 05/01. Н.Жаргал.
2018-04-30 Энэ долоо хоногийн мэдээ. 09:11. 04/30. Н.Жаргал.
Бүх мэдээг харах