Бичиг баримт


Трейдерын өрөөнд байгаа бичиг баримтууд :

Мөнгөн гуйвууллагын маягт;
Мөнгө байршуулах болон татаж авах мэдэгдэл;
Гомдол хүлээн авах маягт;
Хөшүүрэг өөрчлөх мэдэгдэл

Данс нээх дараалал:

Freedom Source компанид арилжааны дансаа сайтаар аль эсвэл Forex Stars компаний төв байранд ирж данс нээлгэхэд зөвлөгөө авч болно.