Эдийн засгийн хуанли

Зах зээлийн таамаглал, түүхэн өгөгдлүүдийг хамарсан эдийн засгийн үйл явдлуудын долоо хоног бүрийн нийтлэл. Их долоон Улсын макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг зарласан цаг хугацаа, дэлхийн валютын зах зээлтэй холбогдолтой бусад үйл явдлуудын мэдээ.


Болох үйл явдлуудын хуанлиЦветМэдээний нөлөө бүхий байдал
Их нөлөө бүхий мэдээ, шинэ чиглэл тогтоох боломжтой
Дундаж мэдээлэл зах зээлд өдрийн турш нөлөөлнө
Бага нөлөө бүхий мэдээлэл богино хугацаанд нөлөөлөн

Үйл явдалын хугацаа: GMT -4:00


Warning: file_put_contents(/cache/calendar/1544400000) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in W:\domains\forexstars.mn\includes\pages\mn\calendar2.php on line 81
ГарагХугацаа ВалютНөлөөҮйл явдал Одоогын байдалТаамагӨмнөх