Мөнгөн хөрөнгө оруулах

Монгол Улсын  Чингис Хаан банкин дахь компаний данс руу мөнгөн хөрөнгийг АНУ-ын доллараар оруулна. Мөнгөн хөрөнгийн төлбөрийг Та Чингис Хаан банкинд шууд хийх эсвэл шилжүүлгээр компаний данс руу Монгол Улсын ямар ч банкаар хийж болно.

Шилжүүлэг нь ажлын 1-с  3 өдрийн дотор хийгдэнэ. Оруулах хөрөнгийн хамгийн бага хэмжээ 300 ам.доллар байна. Шилжүүлэхэд шимтгэл авахгүй.

Мөнгөн хөрөнгийг Чингис Хаан банкаар шууд хийвэл таны  хөрөнгө терминал дахь дансанд 48 цагийн дотор орно.

Тогтвортой монголын банкинд данс нээх боломж өгч, төлбөр хийхэд хаялбар, монголын иргэдийг өөрийн хөрөнгөө найдвартай хадгалах итгэл өгсөнд Freedom Source компанид талархаж байна.

Тодорхой мэдээллэлийг Та FS Tradеr-ын хувийн өрөөнөөс эсвэл компаний офисоос авч болно. 


Онцгой урамшуулал! FSTrader дээр ажиллах шинэ боломж

Манай компани арилжааны дансны доод хэмжээг бууруулснаар эрхэм та FSTrader терминал дээр 300 доллараар данс нээх боломжтой боллоо..

Анхаарна уу !!!

1. VISA MASTER картаар гүйлгээ хийгдэхгүй тул долларын дансаа ашиглаж гүйлгээгээ хийнэ үү

2. Гуравдагч этгээдээс төлбөр хүлээн авахгүй бөгөөд банкны шимтгэлийг хассан хөрөнгийг буцаан шилжүүлнэ.