Хүү

Аливаа улс орны эдийн засгийн амжилттай, тогтвортой үзүүлэлтийн салшгүй хэсэг нь Төв банкнаас тогтоосон хүүгийн бодлого байдаг. Хүү өссөнөөр үндэсний валютын үнэ нэмэгдэж хөрөнгө оруулалтын урсгал нэмэгддэг.Хүү буурахад үндэсний валютын чадварт хүчтэй нөлөөлдөг байна. Тийм учир валютын хосын урт хугацааны ирээдүйн төлөвийн дүнг мэдэж байхын тулд ямар ч трейдер дэлхийн улс орны хүүгийн бодлогыг мэдэж байх шаардлагатай.


УлсХүү Урсгал агуулгаСүүлчийн өөрчлөлт
АНУХолбооны Нөөцийн хүү0.25%16.12.2008. (-0.75%)
АНУЗээлийн хүү0.50%16.12.2008. (-0.75%)
ЕвропНөөцийн хүү1.00%07.05.2009. (-0.25%)
ЕвропБайршуулны хүү0.50%07.05.2009. (-0.25%)
ЕвропТөв банкны зээлийн хүү2.00%07.05.2009. (-0.25%)
Их БританьЗээлийн хүү0.50%05.03.2009. (-0.25%)
ШвецарЛБХСХ 3 сарын хүүгийн зааг0.0%-0.75%12.03.2009. (-0.25%)
КанадШөнийн зээлийн хүү0.25%21.04.2009. (-0.25%)
КанадБанкны зээлийн хүү0.50%21.04.2009. (-0.25%)
АвстральЗээлийн хүү3.00%07.04.2009. (-0.25%)
ЯпонЗээлийн хүү0.30%19.12.2008. (-0.20%)
ЯпонБанкны зээлийн хүү0.10%19.12.2008. (-0.20%)
Шине ЗеландЗээлийн хүү2.50%30.04.2009. (-0.50%)