UTIP mobile

UTIP mobile – шинэ үеийн терминал, суралцахад маш хялбар,энгийн ойлгомжтой интерфейс. Та хүнд функцийг сурах гэж цаг заваа үрэх хэрэггүй,UTIP mobile программ анхан шатанд хэрэглэгдэх энгийн функцүүдийг өөртөө агуулсан байдаг. UTIP mobile терминал нь өнөөдөр ч Таныг Forex зах зээл дээр хаанаас ч арилжаа хийх боломж олгож байна.

Үүнээс гадна шинэ позиц нээх,хаах, цуцлах зэргийг хийх арилжааны туслахтай. Нэг хослол дээр давхар арилжаа хийх, HEDGE боломж , гар утаснаасаа хаанаас ч арилжаа хийх давуу тал, лотын уян хатан сонголтууд гэх зэрэг таны арилжааг ашигтай байлгах бүх л хэрэгслээр хангасан болно.

Терминал нь ашиглахад хялбар,таны ашиг болон баланс нүдний тань өмнө үргэлж байх ба цонх нээж харах шаардлагагүй. UTIP mobile терминалаар арилжаагаар хийснээр таныг сэтгэл ханамжтай байна гэдэгт итгэлтэй байна!

FS Trader гар утас дээр татаж авах

Гар утас дээр татаж авах заавар
FSMOBILE Trader
UTIP MOBILE дээр бодит арилжааны сервер холбох заавар