Mеta Мөнгөн хөрөнгө гаргах

Таны банкны дансанд байгаа мөнгөн хөрөнгө гаргах өргөдөлийг трейдерийн хувийн өрөөнд байгаа загварыг харж бөглөнө.Түүнчлэн тухайн өргөдөлийг бөглөхөд Танд Forexstars компаний офист туслах болно. Арилжааны данс эзэмшигчийн банкны дансанд мөнгөн хөрөнгө шилжүүлнэ.

Банкны дансны мэдээллэлүүд мөнгөн хөрөнгө гаргах өргөдөл дээр тусгагдана.

Шилжүүлэгийн хугацаа 48 цаг.

Гуравдагч этгээдийн дансанд мөнгөн хөрөнгө оруулахгүй ба өөрийн нэр дээрх долларын дансаар гүйлгээ хийнэ.

Freedom Source компаний сайтууд авч байгаа мэдээнүүд найдвартай серверт байдаг ба нууц түлхүүртэй, бүх мэдээллүүд кодлогдсон сувгаар дамжуулагддаг. Харилцагчдын мөнгөн хөрөнгийн аюулгүй байдлыг хангах нь санхүүгийн үйлдвэрлэлийн чухал хүчин зүйл юм.

Freedom Source рүү шилжүүлсэн харилцагчдын мөнгөн хөрөнгө нь тусдаа дансанд байдаг ба өөр зорилгод хэзээ ч ашиглагддаггүй.

Харилцагчдын мөнгөн хөрөнгийг харилцагчдын данснаас зөвхөн харилцагчдын арилжааны үр дүнд эсвэл мөнгө авах харилцагчийн шууд заавраар хийгдэнэ.

Мөнгөн хөрөнгө гаргахад доод хязгаар байхгүй.

Анхаарна уу !!!

1. VISA MASTER картаар гүйлгээ хийгдэхгүй тул долларын дансаа ашиглаж гүйлгээгээ хийнэ үү.

2. Их хэмжээтэй мөнгөн хөрөнгө оруулах буюу гаргахад шилжүүлэгийн хугацаа банкны 5 өдрөөр нэмэгдэж болзошгүй.